UPRAVA

PODPREDSEDNIK: Marko Holešek

Datum rojstva: 10.10.1978

Funckijo opravlja od: 18.7.2016

SEKRETAR: Jano Sotenšek

Funkcijo opravlja od: 18.7.2016

UPRAVNI ODBOR:

Marko Vezovišek

Marko Majcen

Rok Ocepek

Lucija Cestnik (predstavnica staršev)

NADZORNI ODBOR:

Valentina Moljk (predsednica)

Edvard Bravec

Aleš Berger

STROKOVNI ODBOR:

Darino Rižner (predsednik)

Antonio Buovski

Jano Sotenšek

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Rok Ocepek (predsednik)

Marko Vezovišek

Darino Rižner

VODJA MLADINSKEGA POGONA:

Darino Rižner