Skupščina NK Rudar Trbovlje

Po Statutu Nogometnega kluba Rudar Trbovlje se je 30.5.2024 sklicala redna Skupščina NK Rudar Trbovlje.

Na dnevnem redu omenjene skupščine so bile naslednje točke:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitve sklepčnosti in organov skupščine
  2. Poročilo o delovanju kluba za sezono 2023/24 s strani upravnega odbora (UO)
  3. Poročilo nadzornega odbora (NO)
  4. Razprava in sprejem poročil za sezono 2023/24
  5. Najava sprememb funkcij UO in potrditev le-teh
  6. Program dela in finančni načrt za sezono 2024/2025
  7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za sezono 2024/25
  8. Pohvale in priznanja
  9. Razno

Naj na kratko povzamemo ključne točke omenjene skupščine.

Poročilo o delovanju kluba za sezono 2023/24

Poročilo o delovanju društva je v imenu Upravnega odbora kluba podal predsednik NK Rudar g. Denis Bolte, ki  funkcijo opravlja od 01.06.2023. Predsednik je predstavil delovanje društva ter zagotovil, da je le-to delovalo skladno s Statutom kluba. Klub je v preteklem obdobju deloval glede na finančne zmožnosti, težave je upravni odbor odpravljal na rednih sestankih. Predsednik kluba je predstavil uspešne rezultate kluba na področju športnih dosežkov, izboljšanja infrastrukture, organizacijskih dosežkov in izboljšanja finančnega stanja kluba. Omenil je nakup nove skupne opreme za vse selekcije (torbe, žoge). Poudaril je nakup enotnih dresov za vse selekcije kluba. Hkrati pa je omenil preureditev veteranske sobe, popravilo ozvočenja, slikanje vseh selekcij, zaščitno mrežo in preureditev hodnika pod tribuno v mini muzej.

Poročilo nadzornega odbora

Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik nadzornega odbora g. Marko Vezovišek.  Nadzorni odbor je finančno poročilo ter ostalo dokumentacijo v povezavi s finančnim poročilom pregledal na korespondenčni seji ter ugotovil, da klub deluje transparentno ter porablja sredstva skladno z nameni. Delovanja kluba je ocenil za primerno saj se po mnenju NO, UO kluba redno sestaja in zgledno sodeluje z zunanjimi deležniki, predvsem Zavodom za mladino in šport Trbovlje, Občino Trbovlje ter uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo.

Spremembe funkcij v Upravnem odboru kluba

Zgodili sta se dve menjavi v UO kluba. Klub sta zapustila podpredsednik g. Mario Radić in član UO kluba g. Tomaž Jež. Nova podpredsednica kluba je postala ga. Lucija Cestnik, nov član UO pa je postal g. Bojan Kujundžić.

Program dela in finančni načrt za sezono 2024/2025

Predsednik je podal glavne točke programa dela in okvirni finančni načrt. Glavni poudarek je na zagotavljanju dodatnih sredstev za nemoteno delovanje kluba oziroma izboljšanje finančnih razmer. Poskrbeti za nadaljnji razvoj igralcev v mlajših selekcijah, ustrezno komunikacijo s starši, občino in navijači ter bodočimi in obstoječimi donatorji in sponzorji. Izboljšati način predstavljanja kluba navzven, možnost trženja. Predstavil je prihajajoče projekte. Glavni cilji v novi sezoni so izboljšava opreme, pomožno igrišče, semafor ter poslikava objekta z napisom in logotipom NK Rudar.

Pohvale in priznanja

Predsednik kluba je podelil nagrado članskemu nogometašu Antoniju Juriću. Antonio ima od aktualnih igralcev prve ekipe največ nastopov za člansko moštvo Rudarja, katerega del je neprekinjeno že desetletje in pol. Za dolgoletno udejstvovanje v klubu, kamor vnaša veliko dobre volje in pozitivne energije mu je predsednik kluba podelil zasluženo nagrado.

Razno

Na podlagi 28. člena statuta je bil sprejet Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov nogometnega kluba Rudar Trbovlje.

Predstavljeno je bilo  poročilo Mladinskega nogometnega pogona (MNP) za sezono 2023/24.

Tudi UO kluba čaka v prihodnjih dneh še veliko sestankov in trdnega dela, ki ga bo na krilih uspehov članskega moštva verjamemo opravilo z velikim veseljem.

GREMO RUDAR!!!