PRAVILNIK OBNAŠANJA

TRENING

1. Treningi potekajo ob vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener oziroma tehnični vodja ekipe.

2. Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen.

3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena.

4. Treningi trajajo okvirno 90 minut; trener ima pravico dolžino treninga prilagoditi tekmovalnim aktivnostim.

5. Na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema.

6. Igralci napitke (priporočljivo) prinašajo na igrišče le v bidonih.

7. Igralci prihajajo na treninge primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena.

8. Igralci pridejo na trening običajno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo na trening. Enako velja po koncu treninga.

9. Igralci so 15 minut pred začetkom treninga pripravljeni na vadbo.

10. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.

11. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih.

12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred treningom ali pa celo med njim. Trenerja je vedno mogoče poklicati po telefonu in se dogovoriti za individualni pogovor oziroma sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih.

13. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost del igralčeve dolžnosti, saj bo tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno VNAPREJ opravičiti.

14. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje igralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov.

15. V slačilnici sta zahtevana red in disciplina. Osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike, slačilnice pa se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja. Starši v slačilnico nimajo vstopa.

16. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo.

17. V kolikor se pravil (kodeksa) obnašanja ne bo upoštevalo, ima trener vso pravico o tem obvestiti upravni odbor kluba, ki izreče ukrepe.

18. Igralci oziroma starši so dolžni sporočiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti…

 

TEKME

1. Če se igralec, ki je bil izbran za igranje na tekmi, iz kakršnega koli razloga tekme ne more udeležiti, je dolžan o tem obvestiti trenerja, in sicer najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej).

2. Na vse prvenstvene gostujoče tekme ( od U-7 do U-15) starši sami zagotovijo prevoz. Potuje se skupaj, razen če ni drugače dogovorjeno. Ekipam U-17, U-19 in članskemu moštvu prevoz zagotovi klub.

3. Na vseh tekmah igralci uporabljajo uradno klubsko opremo.

4. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa podajanje navodil igralcem. V nasprotnem primeru se poda prijava upravnemu odboru kluba – tako staršev kakor tudi igralca.

5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen individualni pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.