PRAVILNIK O VADNINAH IN ČLANARINAH NK RUDAR TRBOVLJE

1. ČLEN

Vadnina je obvezna za vse člane kluba od U8 do U19, ki želijo trenirati po programu NK RUDAR TRBOVLJE. Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba. Plačujejo jo vsi igralci: registrirani in neregistrirani. 

Delno je lahko plačila oproščen igralec, ki skupaj s prošnjo predloži ustrezno dokumentacijo institucije in jo predsednik društva odobri. Avtomatične oprostitve plačila vadnine NI. Vadnina je neodvisna od količine odigranih tekem oziroma števila treningov.

2. ČLEN

Višina letne oziroma mesečne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj v mesecu, ampak jo določa pavšalni znesek, ki je razdeljen na 10 mesecev. Ta na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Zaradi tega je vadnina skozi leto, ne glede na intenzivnost, enaka, razen v mesecih juliju in avgustu, ko se vadnina ne plača.

Letna vadnina za treniranje v ekipah NK RUDAR TRBOVLJE znaša:

  • selekcije U-8, U-9, U-10 in U-11 – 35,00 €/mesec (350 € letno)
  • selekcije U-12, U-13 in U-15 – 40,00 €/mesec (400 € letno)
  • selekciji U-17 in U-19 – 20,00 €/mesec (200 € letno)

3. ČLEN

Vadnino je potrebno plačati vsak mesec, razen meseca julija in avgusta. Plačajo jo vsi – tisti, ki trenirajo ali ne trenirajo (so neopravičeno ali opravičeno odsotni). Vadnina se redno poravna vsak mesec, in sicer od 15. do 20. dneva v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine – tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana, UO kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v ekipo.

4. ČLEN

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop) se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih vadnin.

5. ČLEN

Kadar je v klubu več članov iste družine, znaša za drugega člana družine mesečna vadnina 20 €, za morebitne nadaljnje člane pa je vadnina brezplačna.

6. ČLEN

Način plačila vadnine določi UO NK RUDAR TRBOVLJE (UPN obrazec – položnica, trajnik…) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

7. ČLEN

Članarina je letni prispevek, ki ga plača vsak član kluba. Višina letne članarine je sledeča:

  • 10 € – otroci nogometaši, člani
  • 20 € – vsi ostali