PRAVILNIK O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU NA TEKMAH TER SKRBI ZA KLUBSKO OPREMO

1. Na vsaki tekmi ali treningu se dostojno vede in športno spodbuja trud, znanje in uspeh vsakega otroka in celotne ekipe. Prav tako se ne sme biti žaljiv do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, sodnikov, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni.

2. Pri navijanju se spoštuje načela »FAIR PLAYA« ter se po njih ravna. Spoštuje in upošteva se navodila trenerjev, tehnične vodje in ostalih odgovornih v klubu o športnem obnašanju in navijanju ob igrišču.

3. Navijači zgledno zastopajo in predstavljajo NK RUDAR TRBOVLJE in slovenski šport, tako ob igrišču kakor tudi izven njega.

4. V sredstvih javnega obveščanja se ne daje komentarjev o delu trenerja ter članov vodstva kluba. Morebitna nesoglasja rešujemo s pogovorom na ustreznih sestankih v klubu.

5. Zaželeno je prostovoljno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi klubskih aktivnosti in tekem, v kolikor bo to v interesu kluba.

6. Starši/skrbniki skupaj z otrokom skrbijo za klubsko opremo in lastnino. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja sprejemajo moralno in materialno (denarno) odgovornost za nastalo škodo.

7. S primernim zgledom se pozitivno vpliva na otroka, soigralce in na klubske delavce ter prostovoljno sodelovanje pri promociji nogometnega kluba RUDAR TRBOVLJE.

8. Pri spodbujanju otroka k nogometu se mora ohranjati ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi. Dobro se je udeleževati organiziranih izobraževanj s športno tematiko.

9. V primeru neprimernega navijanja, žaljenja otrok, staršev, sodnikov in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu se lahko tistemu, ki to počne, prepove vstop na tekme NK RUDAR TRBOVLJE.