Plan dela in cilji za mandatno obdobje 2018-2020

Ob izvolitvi v prvi mandat leta 2016, se je upravni odbor zavezal, da bo skušal izboljšati finančne razmere v klubu, poskrbel, da bo klub deloval v skladu s svojimi zmožnostmi, dvignil organizacijsko urejenost kluba, bolj vključil v delovanje ljudi okrog kluba in skušal na tekmovalnem nivoju ekipe ohraniti nekje v rangu kot so pričele v sezoni 2016/2017.

Če pod prvim obdobjem potegnemo črto, lahko ugotovimo, da se je precej stvari, ki so bile zadane tudi uresničilo. Klub troši v skladu s svojimi zmožnostmi, organizacijsko funkcionira, vključeno je precejšnje število staršev in tistih, ki želijo klubu pomagati. Lahko smo zadovoljni z delom v mlajših selekcijah, velik poraz pa smo doživeli v situaciji s članskim moštvom.

V prihodnjih dveh letih bomo tako s podobnim finančnim vložkom oz. podobnimi stroški, ki jih za seboj potegnejo treningi in tekmovanja ter vzgoja mladih nogometašev in vzdrževanje delovanja nogometnega kluba, skušali doseči naslednje tekmovalne cilje:

ČLANSKO MOŠTVO
V sezoni 2018/2019 sestaviti moštvo z vključitvijo čim več domačih fantov, ki so prestari za selekcijo U-19, ki bodo dopolnili ogrodje moštva iz sezone 2017/2018 ter ekipo dopolniti z nekaterimi nogometaši, ki bodo pomenili dodano vrednost. Cilj je sestaviti moštvo, ki bo imelo tekmovalne ambicije in motiv ter se bo borilo za vrh Regionalne Ljubljanske lige. Najkasneje v sezoni 2019/2020 je cilj uvrstitev v 3.SNL.

U-19 in U-17
Ponoven boj skupne ekipe Trbovlje Zagorje ter uvrstitev v 2.SNL Zahod, najkasneje v roku dveh let. Omenjeno lahko pomeni ogromno, tako z vidika pridobivanja igralskih izkušenj in kvalitet za vse igralce, kot z vidika kluba za dopolnitev oz. sestavo članskega moštva v prihodnje, kot tudi za to, da se skuša zadržati več mladih igralcev dlje časa v domačem okolju.

U-15
Sredina lestvice 1.lige MNZ Ljubljana, ter v roku dveh let uvrstitev v najvišji rang tekmovanja.

U-13
Uvrstitev v 1. ligo MNZ Ljubljana, kar je najvišji rang tekmovanja pri omenjeni starostni kategoriji.

MLAJŠE NETEKMOVALNE SELEKCIJE
V selekcijah, kjer NZS in MNZ ne beležita rezultatov, temveč je v ospredju igra mladih nogometašev in njihov razvoj, je cilj čim več otrok navdušiti za nogometno igro, jih čim več privabiti k trenažnem procesu, skušati čim več otrok obdržati v procesu in poskrbeti za številčnost, razvoj motoričnih sposobnosti ter jih naučiti čim več nogometnih in socialnih veščin (komunikacija, spoštovanje, sodelovanje itn.).

TRENERJI
Cilj je razviti lastni trenerski kader, kar pomeni ustrezno trenersko izobraziti kader, ki trenutno deluje brez licenc, dodatno izobraziti obstoječi trenerski kader oziroma pridobitev višjih licenc. Vse s ciljem zagotoviti čim boljšo strokovno usposobljenost trenerskega kadra, ki se ukvarja z razvojem mladih nogometašev.

SODELOVANJE
Nadaljevati z uspešnim sodelovanjem z Zavodom za šport Trbovlje v okviru izvajanja Nogometnega vrtca in Nogometnih krožkov v osnovnih šolah.
Nadaljnje sodelovanje z NK Zagorje pri selekcijah U-17 in U-19.
Vzpostaviti sodelovanje z večjim klubom v obojestransko korist (na strokovnem, igralskem nivoju).

ZAKLJUČEK
Upravni odbor se zavezuje, da bo klub vodil v smeri doseganja primarnega cilja in naloge kluba, kar je preko treninga otrokom in mladostnikom razviti športni duh, motorične sposobnosti, socialne veščine, učvrstiti njihovo samopodobo, jih naučiti timskega dela ter jih, skupaj starši, pomagati vzgojiti v zdrave in poštene osebnosti.

UO NK Rudar Trbovlje