Namenitev dela dohodnine za donacije

Vsak davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Med upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine je tudi Nogometni klub Rudar Trbovlje. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1% do 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5% dohodnine. Takšna donacija Vas nič ne stane, saj gre tudi sicer 0,5% od dohodnine v Sklad za nevladne organizacije in so sredstva nato naprej prerazporejena.

Vabimo Vas, da namenite del dohodnine za delovanje našega kluba ter, da z možnostjo donacije dela dohodnine seznanite tudi svoje prijatelje, znance oziroma vse, ki bi želeli tako podpreti delovanje našega kluba.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Za upravno enoto Trbovlje je pristojen Finančni urad Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik.

Obrazec je dostopen na spletni povezavi:
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

V naziv upravičenca vpišete Nogometni klub Rudar Trbovlje, pod davčno številko pa davčno številko kluba: 27226158. V zadnjo kolono vpišete odstotek namenjene dohodnine (od 0,1% do 0,5%).

V kolikor ste nam v preteklih letih na ta način že namenili del dohodnine, obrazca ni potrebno ponovno pošiljati, saj donacija velja do Vašega preklica.

Že vnaprej se Vam za tovrstno obliko pomoči iskreno zahvaljujemo.